Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Çocuklar için yazd gizem ve mizah dolu roman ve öyküleriyle sevilen Gülsevin Kral, stanbul'u Çalyorlar! ile balayan Ömer Hepçözer Dedektiflik Bürosu dizisinin ikinci kitabnda okuru yine, ipuçlarn izlemeye davet ediyor. Tarihinden, doasndan koparldnda bir kentin kimliini nasl kaybettiini, onu kent yapan deerleri ustaca bir kurguyla okuruna düündüren yazar, öretici olmadan tarihle ve mimari antlarla ilgili bilgiler de sunuyor. Yedikule Hisar'ndan Çin Seddi'ne ve daha birçok mekâna ve zamana uzanan roman, kentlerin geçmiini bugünde buluturuyor. Muzip dili ve gerçekliin içinde yaratt fantastik tadyla heyecanla okunan dizi, yetikinleri de çocuklarla birlikte kentlerin geleceini düünmeye davet ediyor.

Mustafa, Ömer Hepçözer'in dedektiflik bürosunda çalt yaz tatilinde inanlmaz bir macerann parças olmutur. stanbul'un mimari antlarnn çalnmasyla balayan uluslararas kovalamacann üzerinden bir yl bile geçmeden, bu kez hem baka antlar hem de koskoca bir orman tehlike altndadr! flah olmaz hrszlarn yeni planlarn boa çkarmak ve sevdiklerini kurtarmak için ie koyulan ikili, gizemli ifrelerin ve ipuçlarnn izini sürer...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059952408

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Çalnan Kent"

Çalnan Kent
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima