Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Çantaszlar Kamp

Behçet Çelik
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,11

Çada edebiyatmzn önemli öykücülerinden Behçet Çelik, ilk çocuk romannda oyunlarn peine taklyor. Köprü Kitaplar koleksiyonu için yazd Snfn Yenisi adl ilkgençlik romannn ardndan, bu kez scack bir dünya yaratan yazar, etkili ve yaln diliyle arkadal, dayanmay ve nesilleraras iletiimi anlatyor. Aile ortamnda yaanan elenceli yaz kamp sayesinde yetikinlere de yeni yaratc öneriler sunan roman, yaam alanlarndaki köklü deiikliklerin çocuklar ve yetikinler üzerindeki etkilerini incelikle düündürüyor, unutulan iyilii fsldyor.

Yaz tatili için bir araya gelen be çocuk, ar okul çantalarndan kurtulmutu. Üstelik, aaçlarla çevrili, irin bir mahallede kamp yapma ansn bulmulard. Bahçelerinde top koturduklar evler, hzla deien ve "yükselen" çevre binalara benzemiyordu. Bo apartmandaki evini terk etmeyen Akif Amca'nn kar dairesini kendilerine "yuva" seçen Çantaszlar, kapya asma kilit takld gün, duruma el koymaya karar verdiler, ama nasl?...
(Tantm Bülteninden)

Sayfa Says: 164

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Gün Kitapl

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059405133

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Çantaszlar Kamp"

Çantaszlar Kamp
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima