Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Çarp Yoksa Ben Çarparm!

Tark Uslu
pubblicato da Uurböcei

Prezzo online:
1,10

Tark Uslu'nun beklenen kitab "Çarp Yoksa Ben Çarparm!" çkt!

"Acayip eyleri Seviyorsanz, Buna Baylacaksnz!"

Aranzda lisedeki Matematik öretmenimi tanyanlar varsa, rica ederim gidip ona benim bir Matematik kitab yazdm söylemesin! Yüreine iner kadncazn! Aslnda bana sorarsanz bu bir Matematik kitab da deil! Ama içinde bol miktarda Matematik var. Bu kitapta görüp göreceiniz hiçbir ey ihtimal snavlarda karnza soru olarak çkamayacak. Ama Matematik dersine baknz deitirecek. Matematii daha m çok seveceksiniz peki? Sevenler daha çok sevecek, o kesin! Ya hiç sevmeyenler? Onlar da imdilik sadece sevecek...

Bütün eitim öretim hayat boyunca Matematikten neredeyse nefret etmi biri olarak, bu kitab bitirdiim gün öyle düündüm: "Ama bu çok elenceliymi! Neden kimse bana Matematiin bu kadar elenceli bir ey olabileceinden hiç bahsetmedi!"Evet Matematik elencelidir, Matematik keyif verir, heyecanlandrr çünkü esrarengizdir ve Matematik, daha önce hiç farketmedii bir pencereden dünyaya bakmasn salar...

Daha önce hiç Tark Uslu kitab okumam olanlar için söylüyorum: Eleneceksiniz ama bu kuru bir elence olmayacak. aracaksnz ama bu da lüzumsuz bir aknlk olmayacak! "Biz senin bütün kitaplarn okuduk, bize bir ey yok mu?" diyenlere ise sadece "Selam ve merhaba!" Çünkü onlar ne ile kar karya olduklarn zaten biliyorlar, öyle deil mi?

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Uurböcei

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786054965649

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Çarp Yoksa Ben Çarparm!"

Çarp Yoksa Ben Çarparm!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima