Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Çaylak ile Filozof-Ben Bir Neyim?

Özkan Öze
pubblicato da Uurböcei

Prezzo online:
0,75

"Özel biri olmak istiyorsan, kendin olmalsn Çaylak. Bu yldzlarn altnda senden bir tane daha yok!"

lkgençlik yllarnn banda, hayat hiç beklemedii bir trajedi ile deien Çaylak için Filozof, sakin bir limana snmak gibiydi. Ama bunu fark etmesi kolay olmad...

Onun en büyük sorunu, bu yldzlarn altnda kendisine ait yeri henüz bulamam olmasyd. Dahas böyle bir yer olup olmadndan bile emin deildi henüz... Oysa hepimiz gibi hayatn anlamn kefedip, içini yaamaya deer bir eylerle doldurabilmesi buna balyd.

Çaylak ile Filozof, zaman zaman elenceli, -itiraf etmek gerekirse- zaman zaman da sinir bozucu bir fikir yolculuudur. Oldukça cesur konularn ortalkta fink att, aklnzn ve kalbinizin derinliklerinde gizlenmi duygularn, adna harfler dediimiz u eri bürü iaretlerle sayfalara cömertçe döküldüü maceral bir yolculuk bu...

Bu kitap sizi ite böyle yolculua davet ediyor. Gelin ve Çaylak ile Filozof 'a katln. Birlikte uzun bir seyahate çkn! Tarihin, felsefenin, hikmetin, bilginin, akln ve kalbin vadilerinden, vahyin aydnlatt yollardan geçen bir seyahate...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Uurböcei

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786052236949

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Çaylak ile Filozof-Ben Bir Neyim?"

Çaylak ile Filozof-Ben Bir Neyim?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima