Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Evinin çat katnda ölü bulunan, herkesin çok sevdii bale hocas... Arka bahçesinde zehirlenerek öldürülen en yaknlarnn bile nefret ettii bir tiyatro yönetmeni... Muhteem yalsnn dnda öldürülen bir televizyon genel müdürü... Katil ya da katiller maktullerine bu kadar yakn m? Cinayetler bitti mi? Sanat dünyasndan herkesin evine götürmek için türlü entrikalar yapt ödüller bu kadar kanl m?

Kimler ve neden iliyor bu cinayetleri?

"Çok ekerli Ölüm" ve "Limoni Ölüm" kitaplarndan sonra "Hafiye Karlar" üçlemesinin son kitab Ödüllü Ölüm ile bir kez daha polisiye seven okurlaryla buluuyor Aye Erbulak... "Ödüllü Ölüm"ü okurken içinizdeki "acaba katil kim?" sorusunu bir kenara brakp gelien olaylarn içinde kaybolacak, romandaki kahramanlarn çevrenizde yaayan kimler olduunu düüneceksiniz. Çünkü Aye Erbulak'n karakterleri yaayan, hemen her gün karlatmz insanlar... Entrika ve cinayetlerin yan sra dört kiinin rol ald aka cevap arayacaksnz... Dedektiflerimiz Meral ve Zeynep'in bu maceras ile Hafiye Karlar üçlemesi son buluyor(mu?)... Keyifli ve akc anlatm, müthi kurgusu ile bir solukta okuyacanz bir roman; Ödüllü Ölüm...
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 256

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 179

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785973027

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ödüllü Ölüm"

Ödüllü Ölüm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima