Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A fnök szeretje - 3 történet 1 kötetben - Szerelmes suttogások, Csak egyetlen csók, Nehéz út a boldogsághoz

by Catherine George - Jessica Steele - Penny Jordan
pubblicato da HarperCollins Magyarország Kft.

Prezzo online:
5,52

Jessica Steele: Szerelmes suttogások

Katja Finn, a fiatal titkárn már maga sem tudja, mit gondoljon. Amikor a jókép vállalkozó, Gregory Mulholland meghívja vidéki házába, a lány hamarosan a közös jövrl kezd ábrándozni. De az els gyöngéd csókok után a férfi hirtelen durván elutasítja t. Késbb Gregory egy üzleti útjáról ír Katjának és találkát kér tle. A lányon elhatalmasodik a szeretett férfi iránti vágyakozás

Catherine George: Csak egyetlen csók

James Hackett csinos titkárnje, Michaela valamit titkol fnöke eltt. Nem szeretné, ha bárki is megtudná, hogy esténként els regényén dolgozik. Tartózkodó viselkedéssel igyekszik a vonzó külsej férfi figyelmét elkerüli, ám minden hiába. James maga sem érti, miért nem tnt fel neki már korábban Michaela szépsége. Megkéri, kísérje el Portugáliába, s az együtt töltött szép napok során a lány tartózkodása is oldódni látszik

Penny Jordan: Nehéz út a boldogsághoz

Susannah Hargreaves életében sok minden megváltozik. Éppen amikor szakít ns barátjával, Daviddel, munkahelyén is új fnököt kap. Már az els perctl kezdve vonzódik a jókép Bob Maine-hez, és sejti, hogy a férfi is hasonlóan érez iránta. Bob mégis elutasítóan viselkedik, hisz úgy véli, a lány a legjobb barátjába, Richardba szerelmes, s ez a kapcsolat még mindig tart. Mindent megtesz, hogy szétválassza ket. Érzéseit azonban nem tudja sokáig titkolni, s gyöngéd perceket tölt a lánnyal. Aztán Bob ismét Richard autójában látja Susannah-t...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harpercollins Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/07/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634482789

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A fnök szeretje - 3 történet 1 kötetben - Szerelmes suttogások, Csak egyetlen csók, Nehéz út a boldogsághoz"

A fnök szeretje - 3 történet 1 kötetben - Szerelmes suttogások, Csak egyetlen csók, Nehéz út a boldogsághoz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima