Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ég a házunk, közben mi ülünk az asztalnál és veszekszünk. Egyesek szerint nem is ég. Mások szerint nem teljesen biztos, ezért várjunk, amíg több bizonyítékunk lesz. Néhányan azt mondják, igenis ég, azonnal tennünk kell valamit. A füst egyre fojtogatóbb, a meleg elviselhetetlen: ki tudja, kijutunk-e élve? És akkor felpattan az asztaltól valaki: tz van!". Egyesek szerint ez botrány, hiszen még hátra van a desszert és a szivar, és nincs az az isten, hogy k errl lemondjanak. A többiek hbörögnek: miért pont beszél, hiszen az iskolában a helye, nem szaktekintélye a témának, és különben is, biztosan áll valaki a háta mögött. Néhányan viszont elkezdik kiabálni: tz van, ég a házunk!". Az emberiség önképe szerint az els két csoportba tartoznak a normálisak", a harmadikba a szélsségesek". Törvényszer hát, hogy egy nem normális" kislány legyen a globális környezetvédelmi küzdelem vezéralakja.

A Thunberg-Ernman család életrajzából kiderül, hogyan ntt fel az aspergeres Greta, milyen hatalmas áldozatokat kellett vállalnia szüleinek, valamint hogyan alakult az életük és a klímavédelem ügye az elmúlt években.

Reméljük, hogy - részben e könyv olvastán is - egyre többen kiáltanak majd tüzet, mieltt még túl kés lenne.

Greta Thunberg 2018 augusztusán kezdte el a svéd parlament épülete eltt iskolasztrájk a klímavédelemért" nev tiltakozó akcióját. Hamar nemzetközi ismertségre tett szert, a környezetvéd mozgalmak f képviselje lett. Felszólalt tüntetéseken, az ENSZ-ben, több ország parlamentjében. A közösségi oldalakon milliónál több követje van.

Malena Ernman világhír mezzoszoprán operaénekes, a világ számos operaházában fellépett, több lemezen is hallható. 2009-ben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivál svéd döntjét.

Svante Thunberg színész, producer, késbb fállású apa.

Beata Ernman énekes, édesanyja szerint tökéletes hallása van.

Az ilyen akciók miatt érzem úgy, hogy mégis elbbre jutunk. Ha a fiatalok nem tesznek valamit, akkor végünk."
Sir David Attenborough

Az a komolyság, amivel Greta és rajta kívül még oly sok fiatal felhívja a figyelmet az életükre, hogy milyen élet vár rájuk, arra sarkall minket, hogy elszántabbak legyünk a klímapolitikában."
Angela Merkel

A klímaaktivisták tudománytalan támadása a legnagyobb fenyegetés az iparág fejldésére."
Mohammed Barkindo, az OPEC ftitkára

Thunberg és társainak iskolasztrájkja, a víziójuk a jövrl cselekvésre kell, hogy ösztönözzön minket."
Arnold Schwarzenegger.

A szennyezket kell megadóztatnunk, nem az embereket. A fosszilis üzemanyagok használatát abba kell hagynunk."
António Guterres, ENSZ-ftitkár

Új fejezetet kell nyitni a tiszta és biztonságos energiával, olyan megújuló energiaforrásokat kell használnunk, mint a nap vagy a víz."
Ferenc pápa

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Corvina Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/10/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789631366075

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ég a házunk"

Ég a házunk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima