Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Te is látod a jeleket? És azt is tudod, mit üzennek számodra?

rangyalaid fáradhatatlanul igyekeznek kapcsolatba lépni veled. Körbevesznek egyértelm jelekkel, és különféle módokon próbálják tudatni veled, melletted állnak.

Csodálatos szivárványt látsz? Lépten-nyomon egy bizonyos számba botlasz? Esetleg elhullott madártollak, kallódó pénzérmék bukkannak fel környezetben?

Doreen Virtue Égi üzenetek cím gazdagon illusztrált könyvében egyedülálló tudását és tapasztalatát adja át Neked. Most az angyalkommunikáció legelismertebb szakértjétl tanulhatod meg, hogyan használd iránytként az égi jeleket, és hogyan kérj különleges iránymutatást karriered kapcsán, szerelmi ügyekben vagy életed más fontos kérdéseit illeten.

Doreen Virtue az angyali birodalommal dolgozó tisztánlátó, a pszichológia doktora, számos bestseller szerzje. 1997 óta tart angyalterápia-kurzusokat, melyeken ezreknek tanítja meg az angyalokkal és arkangyalokkal való kommunikációt.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Édesvíz Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/09/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635298235

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Égi üzenetek"

Égi üzenetek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima