Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Így futottam anyátokkal

Galambos Á. István
pubblicato da Columb Kiadó

Prezzo online:
5,16

A harmincéves Csaba és Zoli harmadik futótársuk, Feri esküvjére tartanak a barátnikkel. A hórihorgas Zoli sorsdönt beszédre készül a fogadáson, ami felforgathatja az ifjú pár életét. Errl Csaba barátja is tud, hiszen végig akció közelben volt. A kezdetektl látta, hogyan élesedik a küzdelem Feri és Zoli között. Elször csak a futópályán, aztán a szeretett lány megszerzéséért. pontosan tudja, milyen harcok, fájdalmak és fordulatok vezettek a végeredményhez. De, mint kiderül, a minden lében kanál Csabát is érhetik meglepetések...

Dettagli

Generi Non definito

Editore Columb Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 6610000174898

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Így futottam anyátokkal"

Így futottam anyátokkal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima