Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

NASA'ya bal bir uydu Kuzey Kutbu'nun derinliklerine gömülü nadir bulunan bir nesnenin varln belirler. Bir süredir bocalamakta olan NASA bunu bir zafer olarak niteler. Amerikan uzay politikasn ve yaklamakta olan bakanlk seçimini derinden etkileyecek bir zaferdir bu...
Bakan, Beyaz Saray Gizli Haber Alma Analisti Rachel Sexton' Milne Buzul Katman'na gönderir. Karizmatik bilim adam Michael Tolland bakanlnda uzmanlardan oluan bir ekiple Kuzey Kutbu'na giden Rachel, bir süre sonra akla gelmedik bir oyunu ortaya çkarr. Tüm dünyay amansz bir dümanla sürükleyecek bir bilim sahtekârl söz konusudur.
Rachel, Bakan'la balant kuramadan Michael ölümcül bir saldrya urar. Gerçein ortaya çkmasn istemeyen esrarengiz biri, katil-lerden oluan bir ekiple herkesi ortadan kaldrmaktadr.
Issz ve ölümcül bir çevrede bir avuç insann tüm umudu bu korkunç sahtekârln arkasndaki güçlerin ortaya çkarlmasdr. Örenecekleri gerçek ihanetin doruk noktasdr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 512

Bask Yl: 2005

Cep Boy:

Sayfa Says: 528

Bask Yl: 2005

e-Kitap:

Sayfa Says: 649

Bask Yl: 2005

Dili: Türkçe
Yaynevi: Altn Kitaplar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Altn Kitaplar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789752117921

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "hanet Noktas"

hanet Noktas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima