Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

öhret, Servet ve htiras

Osho
pubblicato da Butik

Prezzo online:
3,41

"Ben mümkün olan her ekilde zenginlie kavuman istiyorum - maddi, psikolojik, manevi. Dünya üzerinde yaanm en zengin hayat sürdürmeni istiyorum." OSHO

öhret, Servet ve htiras para ve ünle megul olmann belirtilerini ve psikolojisini sorgular. Açgözlülük nereden gelir? Yenilik ve olumlu deiim getirme konusunda rekabetçilik ve hrsn katks var mdr? Ünlü ve zenginler neden dünyada bunca etkiye sahipmi gibi görünürler? Parann mutluluu satn alamayaca doru mudur?
öhret, Servet ve htiras ayrca Osho'nun orijinal konumasnn bulunduu bir DVD'yi de içerir. Bu görsel bölüm okurun Osho'nun aracsz bilgeliini ve mizah anlayn doruca kaynandan görmesini salar.

"...Birçok zengin insan tanyorum ve onlar için üzüntü duyuyorum. Her eye sahipler ama öyle yoksulluk içinde yayorlar ki nasl bir körlüe yakalandklarn anlayamyorum. Güzel evlerini, güzel bahçelerini göremiyorlar m? Çiçekler gelip geçiyor, o çiçeklerin her gün yanndan geçiyor ama görmüyorlar. Yoksa tek bir çiçek yeter. Çiçek ister senin bahçende açm ister komunun bahçesinde, kimin umurunda?

Yldzlara sahip olamazsn; yine de onlardan zevk alabilirsin. Yoksa önce sahip olman m gerekiyor ve ancak o zaman m onlardan zevk alabileceksin? htiyaç duyduun ey daha çok mülk deildir. htiyaç duyduun ey daha fazla duyarllk, daha fazla estetik hassasiyet, müzie daha yatkn bir kulak, daha artistik gözlerdir. htiyacn olan ey her eyi dikkate deer ve anlaml bir eye dönütüren bir görütür."

"...Murphy'nin kanunu üzerinde meditasyon yap: Rahat yaayabildiin ve istediin her eye sahip olabildiin sürece zengin olup olmadna aldrma. Benim yaptm tam olarak budur ve senin de yapman istediim tam olarak budur. Zengin olup olmamay neden dert edesin? Aslnda insanlar gereksiz endielere kaplyorlar. Her neye sahipsen, onun keyfini sür - o zaten yeter de artar bile. Bunu göremiyorsun, çünkü zihnin sürekli unu yapmakla, buna dönümekle megul. Sen varoluun sana vermeyi sürdürdüü her eyi ihmal edip duruyorsun. Varolua bunun için teekkür bile etmiyorsun; hiç minnettar deilsin."

"... Ünlü olmak istersin - bu bir hayal, bir arzudur, çünkü beden ünlü olmaya kafa yormaz. Aslnda sen ünlü olduunda beden çok strap çeker. Bir insan ünlü olduunda bedenin ne kadar strap çektiini bilmiyorsun. O zaman huzur yoktur; o zaman ünlü olduun için sürekli bakalar yüzünden can skkn, dertli olursun. Ünlü olanlar her zaman tutsaktr." "...Sen kim olduunu unutmu bir tanrsn. Uykuya dalm bir imparatorsun ve rüyanda dilenci olduunu görüyorsun. imdi dilenciler imparator olmaya çalyor - rüyalarda, imparator olmak için büyük çabalar sarf ediyorlar ve yaplmas gereken tek ey, uyanmaktr!"

nce Kapak:

Sayfa Says: 204

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 147

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785929185

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "öhret, Servet ve htiras"

öhret, Servet ve htiras
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima