Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

iirimizin Ikl Irma Enver Gökçe

Evrensel Basm Yayn
pubblicato da Evrensel Basm Yayn

Prezzo online:
0,93

Enver Gökçe, 40 karanln, iirin ile aydnlatmaya girien sosyalist kuan airlerindendir. Örgütlü mücadele içinde yer alan, iirleri derin bir toplumsal duyarllk tayan bu büyük airimiz, ar bedeller ödemek zorunda brakld. Han köelerinde, hapishanelerde, sürgünlerde, hastalk ve açlk içinde süren yaam ne yazk ki kimsesizlik yurdunda son buldu.

iiri de bu durumdan nasibini ald. Çok sayda iiri
kayboldu; edebiyat ortamna hakim gerici anlay tarafndan on yllar boyu görmezden gelindi, antolojilere, iir yllklarna alnmad. Ama, temsil ettii iir anlay ne kadar gözden düürülmeye çallsa da Enver Gökçe iiri "geçicideki sürekliyi,
günceldeki yaayan" kapsad için daima yüreklerde yer
buldu, belleklerden silinmedi. Bugünün toplumsal sorumluluk tayan genç airleri için de büyük bir örnektir Enver Gökçe.

"Kültürümüzün Çnarlar" dizisi içinde yaynlanan bu kitapta airin kendi kaleminden yazlara, onunla yaplm söyleilere, hakknda yazlan yaz ve iirlere yer veriliyor.

Sayfa Says: 187

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785939542

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "iirimizin Ikl Irma Enver Gökçe"

iirimizin Ikl Irma Enver Gökçe
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima