Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

çindeki Gücün Srrn Kefet

Nuray Sayar
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,61

Mutlu, güçlü, baarl olmann, para kazanmann ve ak içinde yaamann aslnda ne kadar kolay olduunu siz de bu kitapla göreceksiniz.

Öldü zannedilip morga kaldrlrken 40 günlüktüm. Hamileyken verem oldum. Doktorlar bebein de benim de yaama ansmn olmadn söylediler. Doum yaptm, sekiz ay bebeimi göremedim. Heybeliada Sanatoryumuna yatmak için fakir kâd almak zorunda kaldm. Payton paramz bile olmad için hasta halimle hastaneye kadar yürüdüm. Annem babama her kzdnda "Bu adam beni kanser yapacak" derdi.

Sonunda kanser olmay baard! Çocuk denecek yata evlendim ve kaynana iddetine maruz kaldm. Yalnzdm ve sevilmiyordum. Hayata ilikin korkularmdan, güvensizliimden ve drdrlarmdan dolay eimi kendimden uzaklatrdm. Dibin en son basama ise; eimin susayan olumuza su içirebilmek için dayak yemesiydi.

imdi buradaym.
Srr örendim. Dualarm deitirdim. Niyetlerimi bilinçle oluturdum. Artk hasta olmay seçmiyorum. Annem kanseri düüncü gücüyle ve inançla yendi. Kaynana evi çok uzaklarda kald. Mutlu bir evliliim ve çok sevgili iki olum var. Hayallerimin evinde, huzur içinde oturuyorum.

Parayla hiçbir derdim yok, evren bana ihtiyacm olan rahatlkla gönderiyor. Çok sevdiim iimi mutlulukla yapyorum. Üstelik bir de ünlü oldum. Çok seviyor, seviliyorum. Hayat bütün isteklerimi, dileklerimi tüm cömertliiyle karlyor.
Nasl m baardm?

Her eyin ama her eyin içimdeki gücün eseri olduunu anlayarak.
Ben yaptm oldu
imdi sra sizde

Bu kitapta; Düünme eklini deitirdiinde her eyi deitireceinizi, ak, paray, baary, sal ve istediimiz her eyi kendimize nasl çekeceimizi, büyüden, nazardan nasl korunacamz, düünce gücüyle maddeyi nasl kodlayacamz, yavalamann ve farkndaln önemini, straplarmz nasl sona erdireceimizi, korkularmzdan, endielerimizden arnma yollarn, hayallerimizi nasl gerçekletirebileceimizi, günleri, burçlar ve bitkileri, deerli talar ve anlamlarn, evimizde Feng Shui ile nasl mucizeler yaratacamz, be elementin hayatmzdaki anlamn ve yaama dair daha birçok eyi hayatn bilgeliyle birlikte örenip, çeitli testler eliinde kendimizde mucizeler yaratacaz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 280

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 121

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785861409

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "çindeki Gücün Srrn Kefet"

çindeki Gücün Srrn Kefet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima