Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

kiz Gezginler stanbul'dan Bodrum'a

Betul Avunç
pubblicato da TUDEM

Prezzo online:
3,49

Lidyallar paray nasl icat etti?
Kral Midas'n eek kulaklarnn srr ne?
Bodrum Kalesi'nde sergilenen mumya hangi prensese ait?

Dokuz yandaki ikizler Peri ve Ege'yle antik çalardan günümüz Bat Anadolu'suna uzanan gizemli bir serüvene çkmaya hazr msnz?

Arkeolog yazar Betül Avunç'un Anadolu'nun tarihsel mirasn gelecek kuaklara tantmak, çocuklara arkeolojiyi ve mitolojiyi sevdirmek amacyla kaleme ald "kiz Gezginler" serisinin ilk kitab kiz Gezginler stanbul'dan Bodrum'a, Gökçe Akgül'ün hazrlad yepyeni kapak resmi ve yenilenmi basksyla Tudem Yaynlar tarafndan yaymland.

kiz Gezginlerin stanbul'dan Bodrum'a uzanan macerasnda, okurlar birbirinden ilginç efsanelerle örülü heyecan dolu bir serüven bekliyor. Altn postlu bir koçun srtnda Helle'nin Denizi'nden Troya'nn Tahta At'na, Ay Tanrças Artemis'in tapnandan Karya'nn bakenti Halikarnassos'a uzanan gezi boyunca ikizlerin karlatklar tarihi güzellikler ve efsaneler karsnda büyüleneceksiniz Hatta kendinizi bu gezintiye öyle kaptrabilirsiniz ki; ikizlerle birlikte daha önce ei benzerini hiç görmediiniz bir Çingene düününde halay çekebilir, eytan Sofras'nda esiz bir görsel ölene katlabilirsiniz

Her yatan okurun ilgisini çekecek güçlü bir öykü kurgusuna sahip olan kiz Gezginler stanbul'dan Bodrum'a, geçmiin izini sürmekten keyif alan tüm edebiyatseverlere keiflerle dolu elenceli bir okuma deneyimi sunmasnn yan sra, özgün içeriiyle ilkokul öretmenlerinin örencilerine en çok tavsiye ettii güdümlü kitaplar arasnda yer alyor.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Tudem

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/05/2014

Lingua Turco

EAN-13 9789944699181

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "kiz Gezginler stanbul'dan Bodrum'a"

kiz Gezginler stanbul
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima