Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tositarina peliriippuvuudesta ja mihin se voi johtaa. Kun luet kirjan toivon, että sinusta tuntuu että istun edessäsi ja kerron oman tarinani, ja että se herättää sinussa tunteita, iloisesta hymähtämisestä raivoon. Kirjoitin tämän kirjan ensin itselleni jotta ehkä ymmärtäisin mistä kaikki kumpuaa, nyt toivon että siitä olisi apua sinulle joka taistelet peliriippuvuuden kanssa. Sinulle jonka joku läheinen pelaa liikaa, toivon että kirja avaa hiukan mitä tähän kätkeytyy. Olemme ulospäin kuin ei mikään olisi vialla, mutta sisällä velloo paljon epätoivoa ja häpeää. Haluan että opimme puhumaan näistä asioista mistä yleensä ollaan hiljaa. Puhuminen on mielestäni ensimmäinen askel ylös suosta.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Books On Demand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/09/2018

Lingua Finlandese

EAN-13 9789528029861

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Älä jää kiinni!"

Älä jää kiinni!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima