Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Áldja meg az isten, dr. Kevorkian

Kurt Vonnegut
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,09

Vonnegutot pályakezdése óta foglalkoztatták a lét és nemlét határmezsgyéjének kérdései, a halál utáni állapot természete. Jelen gyjtemény riportjai ugyan képzeltek, de a riportalanyok - két kivétellel - valóságosak. Shakespeare, Newton és Hitler mellett szóhoz jutnak a kevésbé híresek is. Az földi pályafutásuk is méltó a túlvilágügyi tudósító, valamint az olvasók figyelmére. E lapokon találkozhatunk magával a címszereplvel, dr. Jack Kevorkiannal, a törvényes eutanázia, a kegyes halál" bajnokával. Kilgore Trout is felbukkan, st hasznos tanácsokkal lát el bennünket népirtások esetére.
Az élet és halál között ingázó rádióriporter szerepébe bújt Vonnegut abszurd egypercesei" nemcsak mulattatnak és meghökkentenek, hanem meg is nyugtatnak. Ugyanis jókedv jelentéseibl, továbbá Szent Péter szíves tájékoztatásából kiderül, hogy Pokol nem létezik.
De ez nem biztos.

Isaac - mondtam neki -, a Guiness Rekordok Könyvében lenne a helyed.
- Hogy a tizenegy kilós, két macskát is kitikkasztó, Gyagya nev kakas mintájára szintén halhatatlan lehessek?
Megkérdeztem, még mindig ír-e?
- Folyamatosan! Ha nem írhatnék állandóan, ez a hely a pokol lenne a számomra
- Hála az égnek, nincs pokol Csak még egy utolsó kérdést - esengtem. - Minek tulajdonítod hihetetlen termékenységedet?
Isaac Asimov tömören válaszolt:
- Menekülök. - Utóbb egy hozzá hasonlóan termékeny francia író, Jean-Paul Sartre híres szállóigéjét idézte:
- A pokol a többi ember."

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/06/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634791409

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Áldja meg az isten, dr. Kevorkian"

Áldja meg az isten, dr. Kevorkian
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima