Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Élet adta bölcsesség

Oprah Winfrey
pubblicato da Édesvíz Kiadó

Prezzo online:
12,94

Élet adta bölcsesség cím könyvében Oprah betekintést nyújt azokba a mély beszélgetésekbe, melyeket hihetetlen népszerségnek örvend háromszoros Emmy-díjas tévés show-ja, a Super Soul Sunday forgatásai alatt meghívott vendégeivel, korunk legkedveltebb gondolkodóival folytatott.
A kötetben szerepl párbeszédek és csokorba gyjtött gondolatok többek között olyan nagy hatású spirituális tanítóktól származnak, mint Deepak Chopra, John Grey, Wayne Dyer, Eckhart Tolle, Brené Brown, Pema Chödrön és sokan mások. Oprah beszélgetpartnereiként az emberi lét leginkább izgalmas kérdésein merengve osztják meg tanításaik esszenciáját velünk, olvasókkal.
A gondolatok tíz fejezetbe rendezve kerültek a könyvbe. Ezek a fejezetek Oprah spirituális utazásának egyes állomásait reprezentálják, s ahogy láncra fzte ket, mindegyikhez maga írt bevezett, st a sok gyönyör fotó közül több a saját birtokán készült.
Az Élet adta bölcsesség idtlen emlék. Egy értékes és megismételhetetlen válogatás, ami mindannyiunk számára olyan ajándékot nyújt, amely segít meglátni az élet apró örömeit és csodálatos lehetségeit.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Édesvíz Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/10/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635298525

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Élet adta bölcsesség"

Élet adta bölcsesség
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima