Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

letiim Kitab-Doru letiim için 44 Fikir

Mikael Krogerus - Roman Tschappeler
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
2,43

Kitaplar dünya çapnda çok satan yazarlar Mikael Krogerus ve Roman Tschäppeler, letiim Kitab'nda Aristo'nun retorik hakkndaki düüncelerinden Proust Anketine, Edward L. Bernays'in "halkla ilikiler" taktiklerinden Harvard müzakere yöntemlerine kadar geni bir yelpazeye yaylan 44 farkl iletiim teorisinin gündelik hayatn her alanndaki uygulanabilirliini test ediyor. Esasnda zor ve karmak olan bu fikirleri ele alarak bunlar günlük iletiimde uygulanabilecek kolay stratejilere dönütürüp elenceli emalarla destekliyor.

Bu kitapta, daha iyi bir i toplants yapmann inceliklerinden, kafanzdaki düünceleri gelitirmeye ya da kaliteli dinleme becerilerinizi artrmann yollarndan, muhabbet etmenin altn kurallarna kadar farkl iletiim alanlarndaki teorik bilgilerin ve i tavsiyelerinin mizahla birletirilip pratie döküldüünü göreceksiniz. , kiisel iletiim, ilikiler ve dil gibi konularda öne sürülen fikirlerle sadece iletiimde neyi gelitireceinizi deil, nasl gelitireceinizi de örenmi olacaksnz.

ster CEO olun isterse de yolun banda bir acemi, ya da sadece evdeki ilikilerinizi gelitirmek istiyor olun, bu zekice görselletirilmi ve younlatrlm rehber, iletiim becerilerinizi gelitirmenize ve hayatta anlaml balantlar kurmanza yardm edecek. Okurken attnz kahkahalar da cabas.

(Tantm Bülteninden)

Katkda Bulunanlar: Prof. Dr. Ali Atf Bir, Fatma Özmeral, Yamur Önay, Elçin Kazanc, Ceyda Çakc Ba, Müstesna

Yaratc Fikirleri/Erdi pek

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Diritto

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057950017

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "letiim Kitab-Doru letiim için 44 Fikir"

letiim Kitab-Doru letiim için 44 Fikir
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima