Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

likilerde Onur Mücadelesi

Donna Hicks
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
2,81

Resmi ve özel ilikilerde çözüm uzman olarak görev yapan Prof. Dr. Donna Hicks bize, onur kavramnn günlük yaamlarmzdaki fark etmediimiz gücünü anlatyor. Toplant odalarndan aile ve ikili ilikilere, okuldan topluma kadar onur kavramn esas alan yeni bir iletiim modeliyle yaam kalitemizi arttrmak, ilikilerimizi düzenlemek mümkün. Onur mücadelesinin on kuralyla hayatlarmza çr açc bir giri yapan Hicks, yaammz ve ilikilerimizi yeniden diriltmenin reçetesiyle karmzda.

 

"Bu etkileyici kitapta, insanln tümünün doal olarak sahip olduu ve kimsenin elinden alnamaz bir hak olan onur kavramn anlalr bir biçimde öne çkarm olmasndan ötürü Donna Hicks'i tebrik ediyorum."

-Fahri Bapiskopos Desmond Tutu'nun Önsözünden-

 

"nsanlara kolayca erien üslubu, özlü gözlemleri ve dersleriyle ve Donna Hicks'in onur aray, yatak odasnda olduu kadar toplant odasnda da yaygndr, iddiasyla herkesin okumas gereken bir kitap."

-Publishers Weekly-

 

"Donna Hicks hayal krklna uratmyor. Onur: son derece karmak ama bir o kadar da basit. Herkesin enine boyuna okumas gereken bir kitap"

 

-Ewa Kremplewska, The Psychologist-

 

"Bir dönüm noktas olan bu eksiksiz kitab, ilikilerdeki onur sorununu onarmak için alternatif ve taze bir yaklam arayan herkese tavsiye ederim."

-Wayne Hurlbert, Blog Buisness World-

 (Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/02/2018

Lingua Turco

EAN-13 9786058188907

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "likilerde Onur Mücadelesi"

likilerde Onur Mücadelesi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima