Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

mkanszn arks

Haruki Murakami
pubblicato da Doan Kitap

Prezzo online:
2,01

Bir yolculuk srasnda Beatles'n "Norwegian Wood" adl parçasn duyan kahramanmz 37 yandadr ve bu parça onu Tokyo'da geçirdii üniversite yllarna götürecektir. En yakn arkadann intihar edii, geçen zamann ardndan onun kz arkadayla yaknlamas, araya giren zorunlu ayrlk ve yeni bir kz arkada. "mkânszn arks" yaln, çarpc ve scak bir ak hikâyesini anlatyor. Yazar HARUK Murakami Japon edebiyatnn aykr, ama en çok okunan yazar. Japon geleneklerinin dnda gelitirdii üslubuyla adndan çok söz ettiren Murakami'yi dünyaya tantan roman "mkânszn arks".

1968-1970 yllar arasnda geçen olaylar, o günün toplumsal gerçeklerini de satrlara tayor. Ama romann odanda bu toplumsal olaylar deil üçlü bir ak var. Gençliin rüzgâryla hareketlenen "mkânszn arks"n ölümle erken karlaan gençlerin hayat yönlendiriyor. Hiçbir eyin önem tamad, amaçszln ar bast, özgür seksin kol gezdii bir örenci hayat... Ama dier yanda da youn duygular var... mkânsz aklar, imkânsz arklar söyleten. Hemen hemen her Japon gencinin okuduu roman anayurdu dnda da çok kii tarafndan sahipleniliyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 352

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 296

Bask Yl: 2004

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785929499

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "mkanszn arks"

mkanszn arks
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima