Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ända faller regnet

Eva Ludvigsen - Emma Graves
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
10,70
11,23
-5 %
11,23

Cecilia har allt, men samtidigt ingenting. Hennes man och söner är upptagna med bandyträningar, medan hon sörjer sin bästa vän Anna-Klara, som gick bort nagra ar tidigare. För Cecilia är det obegripligt att väninnans make verkar ha gatt vidare medan hon själv kämpar för att halla kvar sorgen.
Cecilias lagmälda liv tar en oväntad vändning när hon hittar en färgglad och glittrande kista fran hennes och Anna-Klaras gemensamma ungdomstid. Kistan innehaller en samling utmaningar som de gav varandra att utföra när de fyllde femtio. Den första utmaningen, att ga i röda skor i en vecka, blir startskottet för Cecilias förvandling.
"Ända faller regnet" är en gripande relationsroman som utforskar sorg, vänskap och den inre styrkan att omfamna förändringar i livet.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9789180529044

0 recensioni dei lettori  media voto 1  su  5

Scrivi una recensione per "Ända faller regnet"

Ända faller regnet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima