Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cathy Williams: Ma nekem, holnap neked
Colin Marshall tökéletesen megbízik a titkárnjében, a hétköznapi külsej, dundi Natalie-ben. Amikor hosszabb üzleti útra megy, nem nevez ki helyettest a cég élére, mert meg van róla gyzdve, hogy a lány egyedül is boldogul. Ebben ugyan nem téved, hazatértekor mégis nagy meglepetés éri: a rút kiskacsából gyönyör hattyú lett. Ráadásul a megszépült Natalie már nem teljesíti vakon fnöke minden parancsát. Colin elhatározza, hogy elcsavarja a fejét

Jessica Steele: Láthatatlan kötelék
Szülei halála után Kelsa örömmel észleli, hogy új fnöke, Garwood Hetherington szinte atyai módon tördik vele. Mindez azonban roppantul ingerli az ifjabb Hetheringtont, aki még azt is a lány szemére veti, hogy feldúlja apja házasságát. Kelsa mélyen megbántódik, hiszen épp a fnök fiába, Cliffordba szerelmes. Ráadásul az öreg valóban meg van gyzdve arról, hogy Kelsa egy régi titkos kapcsolatának a gyümölcse, vagyis tulajdonképpen nem más, mint Cliff féltestvére...

Lee Wilkinson: Édes vezeklés
Dalia Londonba visszatérve csak egyet akar: viszontlátni egyetlen szerelmét, Sault. A férfi idközben híres regényíró lett, s éppen titkárnt keres.Dalia tudja, hogy sokat kockáztat, mégsem akar lemondani a találkozásról, mert még mindig heves lelkifurdalás gyötri. Hiszen Saul részint miatta kénytelen azóta is örök sötétségben élni...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harpercollins Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/06/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634482994

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ma nekem, holnap neked, Láthatatlan kötelék, Édes vezeklés"

Ma nekem, holnap neked, Láthatatlan kötelék, Édes vezeklés
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima