Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Énekesmadarak és kígyók balladája

Suzanne Collins
pubblicato da Agave Könyvek

Prezzo online:
8,60

Az Éhezk Viadala hivatalos elzményregénye!

A becsvágy hajtja.
A küzdelem élteti.
De a hatalomnak megvan az ára.

Annak az aratásnapnak a reggelén járunk, amely a tizedik Éhezk Viadalát elzi meg. A Kapitóliumban a tizennyolc éves Coriolanus Snow élete nagy dobására készüldik, a mentori posztjára a Viadalban. Az egykor nagy hatalmú Snow-házra nehéz idk járnak: a jövjük azon múlik, hogy Coriolanus képes lesz-e elbvölbbnek, ravaszabbnak és taktikusabbnak bizonyulni diáktársainál, és gyztest tud-e faragni a saját kiválasztottjából.

Az esélyek azonban ellene szólnak. Azt a megalázó megbízatást kapja ugyanis, hogy a 12. körzet lány kiválasztottját mentorálja, a legaljának a legalját. Sorsuk ezzel végleg összefonódik - Coriolanus minden döntése kedvezményekhez vagy kudarchoz, csillogáshoz vagy csdhöz vezethet. Az arénán belül életre-halálra szóló harc következik, az arénán kívül pedig Coriolanus elkezd együttérezni megpecsételt sorsú kiválasztottjával... és mérlegelnie kell, hogy a szabályok követése a fontosabb, vagy a túlélés. Kerül, amibe kerül.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Agave Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/05/2020

Lingua Inglese

EAN-13 9789634198178

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Énekesmadarak és kígyók balladája"

Énekesmadarak és kígyók balladája
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima