Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Velkommen til den fascinerende verden af Origami, en bog, der afslører hemmelighederne bag den japanske kunst med at forvandle simple ark papir til utrolige tredimensionelle kreationer. Pa denne visuelle og praktiske rejse vil du blive guidet af detaljerede instruktioner og trin-for-trin-billeder, der fordyber dig i et univers, hvor magien ved at folde kommer til live.

Gør dig klar til at opdage glæden ved at skabe dine egne mesterværker fra simple ark papir. Origami er ikke bare en guide, men en fordybende oplevelse, der kombinerer fantasi, præcision og tilfredsstillelsen ved at se dine kreationer tage form for dine øjne.

Tag papir og fold dig selv ind i dette unikke eventyr, hvor enkelheden i folder møder skabelsens skønhed. Lad hver side være en invitation til at udforske letheden og det sjove ved origami, og forvandle hvert ark til et lærred til dit kreative udtryk.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Attività manuali

Editore Alle Farverige

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/05/2024

Lingua Danese

EAN-13 1230007848964

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "nem ORIGAMI"

nem ORIGAMI
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima