Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

nsanlarda ve Hayvanlarda Basknlk ve Saldrganlk

Henry R. Hermann
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
4,08

"Evrende Kurallar Açgözlüler Ve Benciller Belirler, Yani nsanlar."

- Henry R. Hermann

Gezegenin En Dominant Canls Saldrgan Doasyla Hayvanlar Olmalyd. Bu Unvan Onlarn Elinden Nasl Aldk?

"nsanlarda ve Hayvanlarda Basknlk ve Saldrganlk" Çok Yaknda Kitapçlarda

Florida South Western Devlet Üniversitesinde Biyoloji Profesörü olan Henry R. Hermann, "nsanlarda ve Hayvanlarda Basknlk ve Saldrganlk" kitabnda insann evrendeki dier canllardan daha baskn olmasnn nedenlerini inceliyor. The kitap etiketiyle raflarda yerini almaya hazrlanan kitap, insan hayvanlardan ayran zekânn insanl nasl ykma sürükledii sorusuna cevap ararken, saldrganlkla ilgili birçok konuya da açklk getiriyor.

Basknlk ve saldrganlk oyununun kurallarn açgözlü ve bencil olanlarn belirledii evrende, insann kiiliklerinin gelitii ortamlar, dier hayvanlarla olan benzerlikleri ve farkllklar, ahlâki veya ahlâksz yönleri tüm yönüyle ele alnyor. Yüzlerce kaynak çalmasnn ardndan oluturulan psikoloji türündeki kitapta insann saldrgan ve hâkim olma dürtüsünün günlük yaamdaki etkilerine ve insanlar basknla ve saldrganla iten nedenleri bulacaksnz.

nsanlar neden basknlk ve saldrganlk davranlar sergiler? Evrimin, genetiin, kimyann, yetitirme tarznn ve sosyopolitik çevrenin bu davranlar üzerinde ne gibi bir etkisi var? nsan saldrganlnn derin köklerine hayvanlar inceleyerek inebilir miyiz? Dünyann hâkimi insan türü, basknlyla kendi sonunu hazrlyor olabilir mi? nsanlarda ve Hayvanlarda Basknlk ve Saldrganlk, bu ve bunun gibi pek çok soruya cevap aryor. Zorbalktan tacize, cinayetlerden savaa kadar insanlarn tüm saldrgan davranlarn mercek altna alyor. Saldrganln bireysel ve grup içindeki davranlara etkilerini aratrarak bunlarn i, okul ve aile hayatndaki yansmalarn sorguluyor. nsanlk içindeki agresiflie nasl direnebilir, yoksa doann bu kaçnlmaz gerçeine kar tamamen savunmasz mdr? Bu kitap insan doasn anlamak için cevaplanmas zor olan büyük sorulara yant ararken okuru kendisiyle yüzleecei uzun bir yolculua çkaryor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257816014

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "nsanlarda ve Hayvanlarda Basknlk ve Saldrganlk"

nsanlarda ve Hayvanlarda Basknlk ve Saldrganlk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima