Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Çocuklar Korona'ya Dikkat-Çk Hayatmzdan Kovit-19!

KOLEKTIF
pubblicato da pekyolu Kültür ve Edebiyat

Prezzo online:
1,09

Sevgili Çocuklar,

Kovit-19 virüsü yallar, büyükleri hatta çocuklar bile hasta ediyor. Bu resimli kitab sizlerin Kovit-19'u yakndan tanmanz için hazrladk.

Bu hastalk tüm insanlar tehdit ediyor, binlerce insann ölümüne yol açyor. Tüm insanlarn bu hastal iyi tanmalar ve el ele vermeleri, ibirlii yapmalar gerekiyor. Siz çocuklarn da bu savaa katkda bulunmalar mümkün. Renkli resimler çizerek, arkadalarnz uyararak, onlar sk temizlie tevik ederek uyarabilirsiniz. Size iyi okumalar diliyoruz.

Sevgili anne ve babalar, amcalar, daylar, kuzenler, bu resimli kitab çevrenizdeki çocuklar korumak ve eitmek için kullanabilirsiniz.

Bata çocuklar olmak üzere tüm dünyaya ve Türkiye'ye Koronasz salkl günler.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Pekyolu Kültür Ve Edebiyat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057693273

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Çocuklar Korona'ya Dikkat-Çk Hayatmzdan Kovit-19!"

Çocuklar Korona
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima