Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

oseaua Celu 42

Alina Nedelea
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
5,32

Alina Nedelea debuteaz cu un roman autobiografic scris dintr-o suflare, într-un stil direct, colocvial. Volumul descrie, mai întâi din perspectiva copilului, apoi din cea a adolescentului i a tânrului adult, universul unui cartier bucuretean înainte i imediat dup evenimentele din decembrie 1989. O familie ai crei membri au capaciti premonitorii, o feti care viseaz s evadeze din ghetou, transformat în student la Teatru. Alina prinde gustul banilor câtigai în cazinouri sau din prostituie i, amgit de mirajul unei lumi care o ateapt s îi pun în valoare potenialul, pleac «dincolo», în Occidentul civilizat, unde afl c exist mereu o slujb de chelneri pentru fetele cu vise de glorie.

S-ar putea spune c tot ce i se întâmpl este dramatic, uneori cumplit. Dar Alina Nedelea e o persoan solar, lipsit de patetism ieftin, care ia lucrurile aa cum sunt. Ironic i autoironic, de o infinit candoare pe care argoul nu numai c n-o acoper, ci o pune, în mod paradoxal, în valoare, Alina trece prin evenimente incredibile, rmânând neatins, intact luntric. Îi triete firetile dureri cu discreie i graie, întru totul fermectoare." - Nicolae Luca

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737246615

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "oseaua Celu 42"

oseaua Celu 42
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima