Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A péceli oroszlán és más családi történetek

Rutkai András
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
7,33

Az egyik novella arról szól, hogyan indította el nagymamám az els világháborút, mikor hadat üzent Szerbiának. Utána nagymama igyekezett mindent rendbe hozni, és szépen felnevelt három gyereket, Ruttkai Évát, Ottót és Ivánt. Szüleim különböz színházakban játszottak, és próbálták feldolgozni azt a traumát is, hogy (öcsém szerint) Kádár János ellopott tlünk egy japán filctollat.

A válogatásban szerepl els m maga A péceli oroszlán, egy misztériumjáték, mely választ ad az élet nagy kérdéseire, és egyesíti magában a népi bölcselet, valamint a pesti kabaré örökbecs erényeit, közben pedig emléket állít Karády Katalinnak is.

Rutkai András

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/03/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803956

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A péceli oroszlán és más családi történetek"

A péceli oroszlán és más családi történetek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima