Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Valmuen er en smuk, rød blomst. Her i Danmark vokser den tit på kornmarkerne. Den skal bruge vand og varme fra solen for at vokse, og om efteråret kaster den frø, der bliver til nye blomster. I bogen her kan du læse om, hvordan valmuen udvikler sig gennem et helt år. Den danske forfatter Lars-Henrik Olsen (f. 1946) er oprindeligt uddannet cand.scient. i zoologi fra Københavns Universitet, men har sideløbende arbejdet som forfatter. Han fik sin litterære debut i 1976 - det samme år som han blev færdig med sin uddannelse - med bogen "Ulvene". Lars-Henrik Olsen har udover forfattergerningen blandt andet arbejdet på Zoologisk Museum, været redaktør og arbejdet som freelancer med naturfilm for DR. I 1999 valgte Olsen at hellige sig jobbet som forfatter samt sin foredragsvirksomhed.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola , Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Natura » Scienza e tecnologia

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726078114

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Året rundt - med valmuen"

Året rundt - med valmuen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima