Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Året utan sommar : berättelser fran Utöya

Erika Fatland
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
7,11

"Man läser andlös och förfärad. Detta är inte bara en norsk historia, den kunde lika gärna vara tysk eller amerikansk. Erika Fatland har skrivit en gripande och nödvändig berättelse om den ondska som oväntat kan sla till överallt." Carsten Jensen

Den 22 juli 2011 skakades Norge av den värsta tragedin sedan andra världskriget, när Anders Behring Breivik lät detonera bomben i Oslo och mejade ner ungdomar pa Utøya.

De som drabbades av terrorn kom fran hela det geografiskt vidsträckta landet, där avstandet fran människa till människa är kort.

Erika Fatland, vars egen familj ocksa drabbades, har rest i dessa sorgmärkta trakter, men ocksa utanför landets gränser, pa jakt efter svar. Hon besöker de som överlevde eller blev kvar, i hem där sorgen ännu sitter kvar i den tomma stolen vid middagsbordet och saknaden befolkar de tysta rummen. Men hon följer ocksa sparen efter en vilsen ensamvarg, som funnit sitt hem i extremismen.

Dettagli down

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/04/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9789113046952

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Året utan sommar : berättelser fran Utöya"

Året utan sommar : berättelser fran Utöya
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima