Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Árnyalat trilógia csomag

E. L. James
pubblicato da Ulpius-ház Könyvkiadó

Prezzo online:
13,99

Az Árnyalat trilógia könyvcsomag az alábbi köteteket tartalmazza. A szürke ötven árnyalata A sötét ötven árnyalata A szabadság ötven árnyalata A szürke ötven árnyalata Az erotikus, mulattató és mélyen megindító Ötven árnyalat-trilógia olyan történet, amely hatalmába keríti és birtokba veszi olvasóját, azután mindig vele marad. Amikor Anastasia Steele, az irodalom szakos egyetemi hallgató interjút készít Christian Greyjel, az ifjú vállalkozóval, gyönyör, okos és ijeszt férfival találja szemben magát. A nem ebben a világban él és ártatlan Ana megretten, amikor ráébred, hogy akarja ezt a férfit, és annak rejtélyes tartózkodása ellenére kétségbeesetten próbál közelebb kerülni hozzá. Grey, aki képtelen ellenállni Ana szelíd szépségének, eszének és független szellemének, elismeri, hogy is akarja a lányt - de a saját feltételei szerint. Ana, akit egyszerre ijeszt és izgat Grey szokatlan szexuális ízlése, habozik. Greyt minden sikere - multinacionális vállalkozásai, hatalmas vagyona, szeret családja - ellenére démonok gyötrik. Amikor a pár vakmer, szenvedélyes viszonyba kezd, Ana fölfedezi Grey titkait és tulajdon, sötét vágyait. A sötét ötven árnyalata A gyönyör fiatal milliárdos, Christian Grey egyedi ízlésétl és sötét titkaitól elbátortalanodva Anastasia Steele kilép a kapcsolatból, és beindítja karrierjét a seattle-i könyvkiadónál. De a Christian iránt táplált vágy még mindig jelen van minden egyes ébredésénél, és amikor a férfi egy új megállapodást ajánl fel, Anastasia képtelen ellenállni. Újra lángra lobban perzselen érzéki viszonyuk, és Anastasia egyre többet tud meg sérült és megszállott Ötven árnyalatának" szívszaggató múltjáról. Míg Christian bels démonaival harcol, Anastasiának szembe kell néznie a férfi korábbi partnerei iránt érzett dühével és féltékenységével, és meg kell hoznia élete legfontosabb döntését. A szabadság ötven árnyalata Amikor a naiv Anastasia Steele és a gyönyör fiatal milliárdos, Christian Grey találkozott, azonnal átjárta ket az érzéki izzás, amely visszavonhatatlanul megváltoztatta az életüket. Ana, akit sokkolt, bár ugyanakkor vonzott Christian nem szokványos szexuális ízlése, komolyabb elkötelezdésre vágyott. Christian, nem akarván elveszíteni a lányt, beleegyezett a feltételeibe. Most mindenük megvan - szerelem, szenvedély, intimitás, vagyon és a világ összes lehetsége. De Ana tudja, hogy az szeret Ötven Árnyalatával nem lesz könny, együttlétük számos nem várt kihívás elé állítja mindkettjüket. Anának meg kell tanulnia osztozni Christian fényz életstílusában, anélkül, hogy feláldozná identitását. Christiannak pedig felül kell kerekednie agresszív irányítási kényszerén, miközben múltja démonjaival is meg kell küzdenie. De éppen amikor úgy tnik, közös ervel bármilyen akadályt képesek leküzdeni, a balszerencse, a rosszakarat és a végzet összeesküszik ellenük, és valóra válnak Ana legsötétebb félelmei Az Ötven árnyalat-trilógia harmadik kötete!

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Ulpius-ház Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632546360

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Árnyalat trilógia csomag"

Árnyalat trilógia csomag
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima