Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"nanlmaz sürükleyici ve fevkalade iyi yazlm"
-Richard Dawkins-

"Ürkütücü, yer yer komik ama kesinlikle büyüleyici"
-Oliver Sacks-

"Bu kitab almalsnz, her evde bir tane bulunmal. Dahas, uygarlmzn geliimi adna otel odalarnn baucu çekmecelerine bu kitab koymallar."
-Nicholas Lezard, The Guardian-

"kitab neredeyse bir solukta okudum ve kendi kendime de, 'Neden bunu satn alr almaz okumadm' diye kzdm."
-smet Berkan, Radikal-

"Batan sona canl, elenceli ve etkileyici"
-British Journal of Psychiatry-

Hangisi daha muhtemel: Mavi gözlü annenin kznn mavi gözlü olmas m, yoksa mavi gözlü kzn annesinin mavi gözlü olmas m? Sigara içmek akcier kanseri riskini on, ölümcül kalp hastal riskini ise iki kat artryorsa akcier kanserinden ölen tiryakilerin says kalp hastal sonucu ölen tiryakilerden daha m çok? Bir ii iyi yaptklar için insanlar ödüllendirmek faydal m? Bir psikoloji deneyi için, birine öldürücü olabilecek oklar vermeyi kabul eder miydiniz? Dönme dolaba binmek mi yoksa bisiklet sürmek mi daha tehlikeli?

Kitabn isminden dolay tetikte deilseniz, bu sorulara verdiiniz yantlardan bazlar muhtemelen irrasyonel. Dahas, tüm sorular yantladysanz kesinlikle irrasyonelsiniz, çünkü kimisinde yant vermeye yetecek kadar bilgi yok. Mutlaka bir yargya varma ihtiyac ise irrasyonelliin sk rastlanan sebeplerinden biri.

Stuart Sutherland'in ngiltere'de kült haline gelmi ve yllardr çok satanlar listesinde bulunan kitab rrasyonel, yakn zamanda konuya ilikin yaplm pek çok psikoloji deneyinden ve gündelik yaamdan çou zaman sizi aknla sürükleyecek örnekler sunarak, irrasyonelliin yaygnln ve olaanln gözler önüne seriyor. Yanl gözlem, uyum gösterme ihtiyac, yersiz tutarllk, kantlar gözard etmek, hatal neden sonuç ilikileri kurmak ya da ar özgüven gibi bizi irrasyonel kararlara sürükleyen sebepleri ortaya koyuyor ve Pearl Harbour bombardmanndan ampuan reklamlarna kadar pek çok farkl olay inceleyerek, "içimizdeki dümann" nelere neden olabileceini gösteriyor.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 224

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 322

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Domingo Yaynevi

Dettagli

Generi Non definito

Editore Domingo Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785879138

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "rrasyonel"

rrasyonel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima