Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

És nekem mi közöm ehhez? - A családom története

Sacha Batthyany
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
8,45

Sacha Batthyány nagynénje a II. világháború végének egyik legszörnybb náci bntettébe keveredett bele. Amikor a kései utód lejegyzi a történetet, régi családi titokra bukkan. Néhány héttel a háború befejezdése eltt Batthyány-Thyssen Margit grófn mulatságot rendez az ausztriai Rechnitzben (régi magyar nevén Rohoncon). Éjfél körül a vendégek elhagyják a kastélyt, és agyonlövik a vasútállomáson továbbszállításukra várakozó 180 magyar zsidó munkaszolgálatost. Hogy pontosan mi történt azon az éjszakán, mindmáig tisztázatlan. És neked - kérdezte Maxim Biller német író a szerzt - mi közöd mindehhez?" Sacha Batthyány elkezdte keresni a kérdésre a választ. Utazása elvisz a régi Magyarországra, a háború utáni Ausztriába, a mai Svájcba, a Gulag szibériai lágereibe, egy pipázó pszichoanalitikus díványára és egy auschwitzi túlél Buenos Aires-i nappalijába. Mindezek során felfedez egy titkot, aminek következtében hirtelen máshogy látja a családját és saját magát. Vajon az elttünk járó nemzedékek befolyással vannak arra, ahogyan élünk? Pedig milyen szilárdan hittük, hogy felvilágosultak és modernek vagyunk, és egyedül saját magunk döntjük el, milyenek legyünk. Sacha Batthyány könyve jelen idben elbeszélt, szokatlan családtörténet, egy letntnek hitt Közép-Európa panorámája, egyszersmind egy generáció pszichogramja. Kitnen megírt könyv Rechnitzrl és más családi poklokról, történelmi panoráma, amelyben összefonódik egy család története Közép-Európa történetével - és nem utolsó sorban nagyszer esszé a múlt jelenvalóságáról" - Der Spiegel. A magyar származású Sacha Batthyány (szül. 1973) szociológiát tanult a Zürichi és a Madridi Egyetemen, elbb a Neue Zürcher Zeitungnál dolgozott szerkesztként, majd 2010-tl a Tages-Anzeiger magazinjánál. A Svájci Újságíró-iskola docense, és 2015 óta Washingtonban él, onnét küldi a politikai és társadalmi életrl szóló tudósításait a Süddeutsche Zeitungnak

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/10/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632278469

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "És nekem mi közöm ehhez? - A családom története"

És nekem mi közöm ehhez? - A családom története
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima