Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elif afak'n büyük yanklar uyandran eseri skender, 2011'de Doan Kitap tarafndan yaymlanmtr. Eser, ngilizce yazlmtr ve Omca Korugan tarafndan tercüme edilmitir. Elif afak bu kitabnda göçmen sorunu, kadna iddet, tasavvuf gibi temalar ilemitir. Londra'da yaamaya balayan bir ailenin gözünden göçmenlerin durumunu anlatan kitap, 1.5 ylda tamamlanmtr.

Elif afak'n kitabn kapanda kitabn ana karakteri skender klnda boy göstermesini birçok eletirmen olumsuz bir dille eletirmitir ve bu konuda büyük bir tartma yaanmtr. Elif afak ise kapak tasarm konusunda fikrin kendisinden çktn ve kapakta neden kendisinin yer aldnn daha iyi anlalabilmesi için skender karakterinin iyi tahlil edilmesi gerektiini, kitab yazarken gerçekten de o karaktere büründüünü dile getirmitir. 2016 basksyla birlikte kitabn kapa yenilenmitir.

nce Kapak:

Sayfa Says: 448

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 409

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785901020

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "skender"

skender
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima