Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La stjernene lede deg til fremgang

Nå dine livsmål ved hjelp av stjernene!

Lengter du etter et rikere liv, mer energi eller en helt ny karriere? La stjernene lede deg til fremgang er en astrologisk selvhjelpsmanual full av inspirasjon og råd for deg som vil få mer ut av livet ditt. Les om hvordan ditt stjernetegn påvirker deg. Hvilke himmellegemer som gir karrieren fart, og når det ifølge stjernene er riktig - og feil - tidspunkt å ta det store steget.

Du får vite når du kan dra nytte av månens nystartende kraft, solens sterke energi, Mars' handlingskraft og lykken som Jupiter og Venus fører med seg. Men også hva du bør unngå når Merkur står i retrograd, og hva du har i vente når Saturn passerer ditt tegn. Boken inneholder datoer og tidspunkter helt frem til 2047.

Her forteller forfatteren Helena Biehl også om sin livsreise, der hun har brukt astrologien som sitt fremste verktøy for fremgang.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali , Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Harpercollins Nordic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2017

Lingua

EAN-13 9789150743579

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "La stjernene lede deg til fremgang"

La stjernene lede deg til fremgang
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima