Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

szintén hazudva

George Hannmer
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
7,35

Én már elz életemben sem hittem a reinkarnációban, de ennek ellenére azt kívánom, történeteim olvasása által sikerüljön újjászületned azokban a kapcsolatokban, melyeken változtatni szeretnél, de nem mersz, vagy úgy érzed, nem tudsz lépni igazán. Legyen az párkapcsolati kuszaság, gyermeke(i)ddel való rendezetlenség, akár lelki, akár testi eredet bonyodalom önmagaddal, azaz: nem bírok a tükörbe nézni" szindróma. Természetesen annak is örülök, ha egyszeren csak szerzek néhány gondtalan percet. Ezeket a sztorikat a fantázia diktálta nekem; ha valamelyikben ráismersz valakire, ne hagyd magad megtéveszteni, az csakis és kizárólag a véletlen mve lehet.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/10/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803079

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "szintén hazudva"

szintén hazudva
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima