Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Carla, a csinos, okos és bátor fiatal lány nem épp szokványos ajándékot kap a huszonegyedik születésnapjára: egy levelet, mely azt állítja, hogy rég halott édesanyja ártatlan. A bnt, amelyért elítélték, nem követte el. Valójában nem mérgezte meg a férjét, a zseniális, ám csapodár festt.

Ám a bizonyítékok az asszony ellen szólnak. Hercule Poirot, a legendás nyomozó vállalja, hogy tizenhat év távlatából megfejti az ügyet, s a nyomozás során felkeresi mind az öt lehetséges tettest:
a tzsdést (aki piacra járt),
az amatr botanikust (aki otthon ült),
a nagyvilági nt (aki sok húst evett),
a nevelnt (aki hoppon maradt)
és a fiatal archeológusnt (aki meg visított: ui, ui, ui)

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/06/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634791447

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Öt kismalac"

Öt kismalac
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima