Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Átkozott lények - A gyöngy

Visima
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
6,82

Mihez kezdjen az ember lánya, amikor kiderül, hogy nem is egy ember lánya? Szorosabbra húzza fzjét és megrzi tartását, hiszen egy úrin a halállal is méltósággal néz farkasszemet. Ám mindez nem is oly egyszer, ha visszafelé ketyeg az óra, miközben boszorkányok és sötét teremtmények loholnak a sarkában. És ha csak egy faragatlan sárkány hajlandó a paktumra, akkor egyenesen pokoli.
Aurea egyetlen álma, hogy izgalmakkal teli élete legyen, mieltt tökéletes feleségként otthon ücsörögne, de miután vágya rémálomként válik valóra, már-már visszasírja unalmas életét. Kellemetlen kalandok sora veszi kezdetét a még kellemetlenebb Odis társaságában.
A steampunk fantasy történet a XIX. század szellemét és erkölcsi normáit ötvözi a képzeletbeli lények és kreatúrák démoni világával, a modern kor technikai vívmányaival elegyítve. Mert hát néha a szépség csúfságot rejt, a gonoszság valahol megérthet és a szerelem egy életen túlig tartó elsöpr, szeszélyes varázslat, ami szív nélkül is lehetséges.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153241

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Átkozott lények - A gyöngy"

Átkozott lények - A gyöngy
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima