Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

u Acayip Anneler

Tark Uslu
pubblicato da Uurböcei

Prezzo online:
0,90

"2007 ylnda U ACAYP HAYVANLAR kitab ile çktmz acayip eyler yolculuunun sonuna geldik!" diyeceimden korkanlar tam burackta derin bir nefes alp, "Oh be, daha varm!" diyebilirler rahatlkla.

Yolculuumuzun bu kitab son deil, sadece en son! Ve eer benim kaderimde yazmak, sizin kaderinizde ise okumak varsa daha çok acayip eyler kitab ile bir araya gelip, keyifli, elenceli, bilgi dolu ve hikmetli maceralar yaayacaz.

Dizimizin bu on sekizinci kitab dierlerinden bir miktar farkl. Çünkü konumuz bu sefer çok ciddi ve biraz da duygusal: ANNELER!

Fakat merak etmeyin U ACAYP ANNELER kitab, elinizde tomar tomar kat mendil ile okuyacanz, alamal szlamal bir kitap deil. Gülüp eleneceksiniz. "Acaba benden bansetmi mi?" diye merak edip kitabnz okumak isteyen anneleriniz de çok elenecekler eminim. Fakat iin sonunda herkes kalbinin ta orta yerinde, ya annesine ya da yavrusuna dair bir tatl sz da hissetmeyecek deil...

Bu arada u Acayip Anneler tamam da, u Acayip Babalar yok mu? diyen benim gibi babalar da merak etmesinler. Listeye onu da ilave ettim. Üstelik konuya, iskele babalarna dair çarpc bir giri yapmay plânlyorum!

-Tark Uslu-

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Spazio

Editore Uurböcei

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786052236383

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "u Acayip Anneler"

u Acayip Anneler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima