Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

u Acayip Hayvanlar

Tark Uslu
pubblicato da Uurböcei

Prezzo online:
1,00

Hepiniz biliyorsunuzdur ama, ben yine de Acayip kelimesinin ne anlama geldiini ksaca anlataym: Acayip, garip, tuhaf, allmadk, olaanüstü, tabiatüstü, artc, mucizevî, akl almaz.. gibi anlamlara gelir.

Peki nedir Acayip olan? Herey! Evet etrafmzda gördüümüz herey, aslnda çok Acayip'tir. Ancak, alkanlk denen yapkan bir hastalk yüzünden, üstelik çok da bulacdr biz aslnda çok Acayip olan milyon tane eyi, artk pek Acayip bulmamaya balarz. Daha dorusu, onlarn üzerindeki Acayiplikleri farketmek; en azndan ilk bakta farketmek, bizim için mümkün olmaz. Bir süre sonra da, gözümüzün önünde dursalar bile, onlarda bir Acayiplik, bir harikalk ve mucizevi bir yaratl olduuna tamamen kör kalrz.

-Ne olmu canm, tavuk ite, bak yumurtlad. Oh ne iyi!

-O bir neeeeek! Süt verecek tabii!

-Aaçtan elma çkar tabi kardeim, bulak süngeri çkacak deil ya!

-Yani bulak süngeri çksa daha Acayip olurdu öyle mi?<

-Ee.. tabi!

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Spazio

Editore Uurböcei

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059723275

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "u Acayip Hayvanlar"

u Acayip Hayvanlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima