Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Isztambulból Oxfordba, és vissza Isztambulba - lebilincsel történet hségrl és barátságról, hagyományról és modernségrl, szerelemrl és árulásról.
Peri gazdag háziasszony, éppen vacsoravendégségbe tart egy impozáns isztambuli házba a tengerparton, amikor egy koldus kis híján kitépi a kezébl a retiküljét. A dulakodás közben kihullik a táskából egy régi fénykép - három fiatal nt és egy egyetemi oktatót ábrázol. Egy olyan szerelem régi emléke ez, amit Peri a legszívesebben kitörölne az emlékeibl. Peri tizennyolc éves korában Oxfordba került egyetemre - ekkor járt életében elször külföldön. Az ateista Shirin és a buzgó muszlim Mona lettek a legjobb barátni, akikkel az iszlámról és a feminizmusról vitatkoztak, kedvenc tanára pedig a lázadó szellem Azur, aki Istenrl beszélt hallgatóságának.
És volt egy botrány is, amely véget vetett minden jónak... 

Elif Shafak tizedik regénye különösen aktuális témát feszeget: egyszerre vallatja és védelmezi a muszlim identitást.
Financial Times

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Európa Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/12/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634058748

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Éva három lánya"

Éva három lánya
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima