Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Heyman Évát 1944-ben, Nagyváradon hurcolták elbb gettóba, majd Auschwitzba, ahol személyesen Mengele küldte a halálba. Tizenhárom éves volt. Titkos naplóját édesanyja találta meg, aki könyvvé formálta és kiadta. Így lett Éva naplója a holokauszt egyik legmegrázóbb dokumentuma. Az olykor érezhet anyai beavatkozástól a napló még megrázóbb lett, fként, mert tudjuk: a megjelenés után Éva édesanyja mély depresszióba esett, majd öngyilkos lett. A napló azóta megjelent angolul, héberül, néhány évvel ezeltti, A piros bicikli cím magyar kiadása után pedig németül, franciául, spanyolul és baszk nyelven is.

"Pedig, kis Naplóm, én nem akarok meghalni, én még akkor is élni akarok, ha egyedül az egész körzetbl csak én maradhatnék itt. Én egy pincében vagy egy padláson vagy bármilyen lyukban is kivárnám a háború végét, én, kis Naplóm, még a kancsi csendrtl, aki elvitte a lisztet tlünk, még attól is hagynám magam megcsókolni, csak ne öljenek meg, csak hagyjanak élni!"

A család elhurcolásáról Zsolt Béla Kilenc koffer cím könyvében írt, melyet "Az emberi becstelenség krónikája"-ként tart számon a The Observer.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155955686

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Éva lányom"

Éva lányom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima