Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Öykülerle Deyimler - Uzun Lafn Ksas

Habib Bekta
pubblicato da Tudem Yaynlar

Prezzo online:
1,66

Öykülerle Atasözleri ve Öykülerle Deyimler serisi, zengin içerii ve göz alc çizimlerinin yan sra, kitaplarn sonlarnda yer alan sözlükleri ve özel olarak tasarlanan snf etkinlikleri ile genç okurlarn dilimizin inceliklerini ve güzelliklerini keyif alarak örenmeleri için özenle hazrlanm benzersiz bir dizi. Habib Bekta'n kaleme ald özgün öykülerden oluan kitaplar, içerdikleri renkli deyim ve atasözü seçkilerine ek olarak, deyilere ve yerel söyleyilere de deinerek dilimizi daha iyi tanmamz salayacak kapsaml birer kaynaa dönüüyor.

Öykülerle Atasözleri: Söz Kulaa Yaz Uzaa, Homeros'tan Murat Orhon Arburnu'na, mitolojiden sözlü kültürümüzün çeitliliine, bu kültürün beslendii kaynaklara srtn yaslayan esiz bir çalma. Öykülerle Deyimler: Uzun Lafn Ksas ise dilimizin zenginliklerine kap aralarken genç okurlar için aklda kalcl kolaylatrmay ilke edinen yapc bir eser. Birbirini tamamlayan bu iki kitap, örencilere, öykülerin sonlarnda yer alan etkinlikler sayesinde atasözlerinin ve deyimlerin balam içinde nasl kullanlmas gerektiine dair çeitli ipuçlar verirken, öretmenlere de alternatif snf etkinlikleri önerisinde bulunarak örencileri ile keyifli ve kaliteli zaman geçirme frsat sunuyor.

Öykülerle Atasözleri ve Öykülerle Deyimler dizisi, mizah, nükteyi, zaman zaman absürdü de içinde barndran içerikleriyle salt genç okurlara deil, yetikinlere de hitap eden ve her kitaplkta bulunmas gereken benzersiz bir çalma
(Tantm Bülteninden)

Sayfa Says: 224

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Tudem Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Tudem Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059604017

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Öykülerle Deyimler - Uzun Lafn Ksas"

Öykülerle Deyimler - Uzun Lafn Ksas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima