Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

1848-1989: DE LA PRIMUL LA NOUL '48

Adrian Niculescu
pubblicato da Editura IRRD

Prezzo online:
4,31

Firul rou ce traverseaz de la un capt la altul lucrarea de fa este lupta pentru Libertate, care dintotdeauna a micat omenirea (Historia - magistra vitae", spune cunoscuta expresie latin, dar i palestra Libertatis", am aduga noi - istoria a fost i sala de for, de antrenament continuu, întru cutarea Libertii...), iar simbolul arhetipal al acestei lupte este Revoluia de la 1848 (reeditarea irenic, epurat de Teroare i de ghilotin, a Marii Revoluii de la 1789!) - ce poate avea nu doar una, ci, la figurat, i mai multe ipostaze...

Am încercat s trasm un arc peste timp între cele dou momente majore de regenerare naional (conceptul, provenit din limbajul epocii paoptist-unioniste, dei azi mai degrab uitat, ne este în mod special drag, deoarece reflect, credem, cel mai fidel fenomenul, fiind i echivalentul românesc cel mai apropiat al cunoscutului termen italian, strict înrudit istorico-sociologic, de Risorgimento...) din istoria româneasc, pe fundalul istoriei Europei, creia, în ciuda a tot i a toate - în primul rînd a tradiiei noastre confesionale a cretinismului rsritean, zis ortodox" sau, mai precis, greco-ortodox", care, exact pîn-n ajunul paoptismului, ne-a inut, prin definiie, separai i departe de Occident, adic de unica societate evolutiv i de progres din istoria Umanitii - dintru început îi aparinem: Primul 1848 i Noul 1848 - Revoluia din decembrie 1989, primul, apoi i noul început al istoriei unei Românii, în sfîrit, conectate la Occident, un Occident care - dac n-ar fi existat fundalul religios slavo-bizantin - ar fi trebuit s fie i albia safireasc...

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari » Biografie e autobiografie

Editore Editura Irrd

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/09/2019

Lingua Rumeno

EAN-13 1230003398500

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "1848-1989: DE LA PRIMUL LA NOUL '48"

1848-1989: DE LA PRIMUL LA NOUL
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima