Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

1947

Elisabeth Åsbrink
pubblicato da Natur & Kultur

Prezzo online:
13,20
13,85
-5 %
13,85

1947 är en bok som i den personliga krönikans form vill pejla inte bara ett givet ars händelser, utan ocksa hur de processer som sätts igang och är i rörelse da i högsta grad är aktuella i var egen tid: Palestinafragan, deklarationen om de mänskliga rättigheterna, begreppet folkmord, feminismen och minnet av Förintelsen.

Elisabeth Åsbrink är journalist och författare, född 1965, bosatt i Stockholm och Köpenhamn. Hon medverkar som skribent, recensent och krönikör i Dagens Nyheter och även i dansk press.
2011 utkom hon med boken Och i Wienerwald star träden kvar. Boken tilldelades Augustpriset i fackboksklassen 2011, Dansk-svensk kulturfonds kulturpris 2013, samt Rychard Kapuscinski Award för bästa litterära reportage 2014.
Hon har tidigare givit ut Smärtpunkten Lars Norén, pjäsen 7:3 och morden i Malexander 2009, samt BLÄCK tatueringar hud minnen 2010, tillsammans med fotografen Björn Abelin.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali

Editore Natur & Kultur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/09/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789127143715

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "1947"

1947
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima