Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

5 AM CLUB - Ota aamut haltuusi, kohenna elämääsi

VOITTAMINEN ALKAA ALOITUKSESTA

Inspiroiva ja rehellinen kirja siitä, miten yksinkertaiset muutokset voivat muuttaa elämäämme

Robin Sharma on yksi maailman vaikuttavimmista johtajuuden ja henkilökohtaisen elämähallinnan asiantuntijoista. 5AM CLUB-kirjassaan hän antaa käytännönläheisiä neuvoja siihen, miten jokainen voi löytää oman menestyksensä salaisuuden aamun varhaisista tunneista. Sharman menetelmä hyödyntää Mindfullness- ja meditaatio-tekniikoita ja auttaa vähentämään stressiä, lisäämään tuottavuutta, parantamaan keskittymistä ja ennen kaikkea, voimaan paremmin.

5AM CLUB

Käytä aamun ensimmäiset maagiset tunnit hyväksesi ja luo perusta terveellisemmälle,

vähemmän stressaavalle ja energisemmälle elämälle

Vaiheittaisen menetelmän avulla löydät aikaa treenata, meditoida ja kehittyä

Vapauttaa luovuutta ja parantaa keskittymistä

Robin Sharma on arvostettu johtajuusvalmentaja, elämänhallinnan asiantuntija, luennoitsija ja kirjailija. Hän on aiemmin työskennellyt asianajajana. Hän on kirjoittanut useita elämänhallinnan kirjoja, joista tunnetuin on Munkki, joka myi Ferrarinsa, ja hänen kirjojaan on käännetty yli yhdeksällekymmenelle kielelle.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Harpercollins Nordic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/08/2019

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150762150

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "5 AM CLUB - Ota aamut haltuusi, kohenna elämääsi"

5 AM CLUB - Ota aamut haltuusi, kohenna elämääsi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima