Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

99 procent min

Sally Thorne
pubblicato da Peoples

Prezzo online:
20,43

Da Darcy var 8 ar, mødte hun manden eller drengen i sit liv. Det eneste problem var, at hendes tvillingebror, Jamie, sa ham først, omgaende beslaglagde Tom som sin bedste ven og dermed effektivt forhindrede Darcy i at komme til fadet. Da Darcy er 20 ar, arver hun sammen med Jamie sin bedstemors hus. Hendes plan er hurtigst muligt at fa sat hytten i stand og sælge den, sa hun igen kan springe pa et fly og rejse ud i verden for at leve livet eller muligvis flygte fra det. Hvad hun ikke er forberedt pa er, at Jamie har hyret Tom til at sta for renoveringen af huset. Pludselig haster det ikke helt sa meget med at komme afsted. Faktisk er det maske bedst, at hun bliver for at holde øje med, at hendes bror ikke træffer de forkerte beslutninger omhuset. Det har afgjort ikke noget med Toms stramtsiddende T-shirts at gøre, hans perfekte ansigt eller tunge værktøjsbælte. Inden længe flyver gnisterne og det er ikke pa grund af gamle elinstallationer

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Peoples

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/08/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788772385921

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "99 procent min"

99 procent min
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima