Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Hail Mary-küldetés

Andy Weir
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
14,99

Ryland Grace egyedül maradt: az utolsó esélyként indított küldetés egyetlen túléljeként nem vallhat kudarcot, különben az egész Föld és vele az emberiség is elpusztul. Csakhogy éppenséggel ezt maga sem tudja. A saját nevére sem emlékszik, nemhogy arra, hogy hol van, és mit is kéne tennie.

Csak annyit tud, hogy évekig tartó öntudatlanságból ébresztik fel, sok-sok millió kilométerre az otthonától, két holttest társaságában.

Rylandnak lépésrl lépésre kell feltárnia a múltját. Így apránként szembesül az eltte álló lehetetlen feladattal: a bolygó kormányai összefogásában sebtiben összetákolt, majd az r mélyébe kiltt hajó fedélzetén egymagában kell elhárítania az emberiség kihalásával fenyeget, felfoghatatlan súlyú katasztrófát.

Ha beszámítjuk a képletbe váratlan szövetségesét, talán még sikerrel is járhat.

A hazánkban is lehengerl sikert aratott A marsi - Mentexpedíció és az Artemis után a Nr. 1. New York Times-bestsellerszerz Andy Weir ismét lélegzetelállító útra hív a világegyetem mélyére eddigi talán legizgalmasabb könyvében.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/07/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634702009

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Hail Mary-küldetés"

A Hail Mary-küldetés
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima