Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Kaufman lány házassága

Eve Harris
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
10,99

London, 2008. A tizenkilenc éves Chani Kaufman épp az esküvjére készül Baruch Levyvel, egy fiatalemberrel, akivel mindezidáig összesen négyszer találkozott. Chani dermedten áll nvéreitl örökölt, toldott-foldott menyasszonyi ruhájában, körülötte a haredi közösség idsebb tagjai mind arról beszélnek, mennyire szerencsés lány Baruch egy gazdag, jónev család fia. Chani öröme nem felhtlen: bármit megtenne azért, hogy ne végezze agyonhajszolt, sokgyermekes anyaként, mint a nrokonai, és kétségek gyötrik, hogy fog tudni kötdni valakihez, akit alig ismer. Szerencsére a rabbi felesége, Rivka segít neki eligazodni a zsidó asszonyok életét szabályozó temérdek elírás között de milyen tanácsokat tud adni valaki, aki maga is küzd saját házasságának egyben tartásával?

Eve Harris els regénye feltárja a londoni ultraortodoxok idegenek számára láthatatlan hétköznapjait, és öt különleges sorson keresztül arra a kérdésre keresi a választ, hogyan egyeztethetk össze a vallási tradíciók a modern világ kihívásaival. Az A Kaufman lány házassága a 2013-as Man Booker-díj hosszú listájának egyik legnagyobb meglepetése volt, a szerzre érzékeny ábrázolásmódja és metsz humora miatt sokan az új Jane Austenként tekintenek.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/07/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634338994

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Kaufman lány házassága"

A Kaufman lány házassága
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima