Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Árvaság, adósság, kényszermunka, menekülés, küzdés, reménykedés. Életünk elre megírt véletlenek hálója, és sorsunkat csupán az elfogadással gyzhetjük le De valóban véletlen lenne minden?
Miként orvosolható a saját démonainktól való félelem, ha egy bels késztetésre önakartunkon kívül tépjük fel ellenségünk torkát vagy félholtan állunk újra talpra?
Lora és Wolf tudathasadásos személyiségzavara, a Lora feje fölött pallosként lebeg szerzdés; Nancy és Hans gyermekkori döntései és keser múltjuk egyazon irányba mutatnak. A kérdés csupán az, hogy kinek van elég ereje szembeszállni a saját végzetével és ezáltal a Mezzúr családdal, amely a kisvárost, Bércesházát is uralja.

Dettagli

Generi Fumetti » Graphic Novel

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/04/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803529

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A bels vad"

A bels vad
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima